ÁSZF

Jogi és Adatvédelmi nyilatkozat, üzletszabályzat

I. Cégünk adatai

Név:
Fúzió-Holding Kft

Székhely:
6723 Szeged, Csongrádi sugárút 18.

Cg.:
03-09-114561

Adószám:
13500050-2-03

Elérhetőségeink:

Telefon, fax:
+36-70-600-7158

E-mail:
info@gpsecurity.hu

II. Adatvéddelem

Az adatvédelmi kötelezettségeinknek eleget téve tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a megrendeléseik teljesítéséhez szükséges, Önök által megadott adataikat kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve (2008. évi XLVIII. törvény és 2001. évi CVIII törvény, 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban) tároljuk és természetesen bizalmasan kezeljük. Szolgáltatásaink igénybevételével úgy tekintjük, hogy hozzájárulásukat adják adataik felhasználásához, feldolgozásához. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor javtíhatják, módosíthatják, illetve visszavonhatják a fenti elérhetőségeink bármelyikén. Amennyiben azt észlelné, hogy jogszerűtlenül kezelnénk adatait, kérjük haladéktalanul jelezze annak érdekében, hogy azt kivizsgálhassuk, adott esetben orvosolhassuk a hibát. Természetesen a bírósághoz, illetve az adatvédelmi biztoshoz is fordulhat jogorvoslatért.

III. Szerződéses feltételek

Szerződés:

A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek. Megrendeléseik leadásával olyan szerződés jön létre, amit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet szabályoz.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vásárlás során az internet és számítógép nem biztonságos használatából eredő károkért a felelősségünket kizárjuk, csakúgy mint a rajtunk kívül álló vagy elháríthatatlan akadályból eredő károkért és a vírusok által okozott szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő károkért.

Kijelentjük, hogy a vásárlási feltételeket jogosultak vagyunk egyoldalúan meghatározni. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés a régi – a változást megelőző – áron kerül elszámolásra.

A szerződéskötés nyelve a magyar, a létrejött szerződést a székhelyünkön őrizzük.